NAŠE SLUŽBY

Hlavním cílem našich služeb je stoprocentní zajištění potřeb a přání našeho klienta a jeho plná spokojenost. Chápeme, že každý náš klient má velmi odlišné představy o provedení a výsledku dané služby. Tu tak vždy detailně přizpůsobujeme jeho konkrétním potřebám.

grafika a design firemní styl sazba a DTP webové stránky a prezentace video a animace produkce a tisk online marketing marketingové kampaně data-driven marketing online systémy a e-shopy eventy fotografie

grafika a design

Každý má jistě svou vlastní představu, co vše může obnášet tato velmi obecně pojmenovaná služba. My se jako kreativní studio snažíme co nejméně omezovat naše grafické a designové pole působnosti. Díky tomu tak pod naší taktovkou vznikají nejrůznější vizuální výstupy, u nichž klademe důraz zejména na originalitu, kreativitu a jednoznačné předání kompletního insightu cíleným zákazníkům našich klientů.

firemní styl

Jestliže náš klient chce být svým zákazníkem v záplavě dnešní konkurence jednoznačně rozpoznatelný, určitě musí zásadně pracovat se svým jednotným korporátním stylem. A právě v tom umíme našim klientům významně pomoci. Firemní styl vždy připravuje s pečlivým zaměřením se i na ty nejmenší detaily. Nespokojíme se pouze s vizuální stránkou. Naopak celou image klienta umíme přenést i mezi jeho další marketingové, komunikační a provozní činnosti, které dohromady v očích zákazníka vytváří jedinečnou známku originality.

sazba a DTP

Poměrně velkou částí naší práce je příprava nejrůznějších tištěných a elektronických firemních materiálů. Ať už se jedná o jednoduché jednostránkové plakáty nebo letáky, skládací prospekty, vicestránkové katalogy či přímo oficiální publikace, přistupujeme k sazbě vždy s tou největší řemeslnou péčí. Naši klienti pak ocení zejména rychlost a kvalitu odvedené práce, která se samozřejmě odráží jak v minimálním množství potřebných kol korektur, tak i v ceně.

webové stránky a prezentace

Web je v dnešní době tím nejčastějším místem, kde se zákazník sám od sebe podrobně seznamuje s detaily o produktech, službách či značkách našich klientů. Jsme si toho plně vědomi a proto námi připravované webové stránky a prezentace splňují ty nejpřísnější požadavky většiny zákazníků. Jsou plně funkční, přehledné a responzivní. Z pohledu klienta pak klademe důraz zejména na kreativní a individuální vizuál, snadnou správu a editaci obsahu a celkovou efektivitu. Daří se nám to zejména díky používání té nejlepší dostupné technologie pro návrh, tvorbu, nasazení, optimalizaci a správu webových stránek a prezentací.

video a animace

Nejrůznější druhy videí a animací jsou v marketingu využívány stále hojněji. Zákazníkovi je možné pomocí videa či animace předat najednou mnohem více informací. Nejde již jen o klasické a drahé reklamní spoty. Díky odborným znalostem, zkušenostem a kreativnímu zaměření jsme schopni realizovat pro naše klienty všechny fáze tvorby videa či animace - preprodukci, produkci i postprodukci.

produkce a tisk

Pro naše klienty pravidelně zajišťujeme i výrobu či tisk nejrůznějších firemních materiálů a předmětů. Při realizaci každé zakázky automaticky oslovujeme více vhodných partnerských dodavatelů a porovnáváme jejich nabídky. Díky tomu tak vždy můžeme našim klientům nabízet ty nejlepší aktuální ceny produkce a tisku na trhu.

online marketing

Nedílnou součástí každé úspěšné marketingové kampaně je v dnešní době i správně zvládnutý online marketing. Držíme krok s těmi nejnovějšími trendy a technologiemi tak, aby naši klienti byli online nejen vidět, ale abychom i maximálně využili celý možný potenciál nejrůznějších PPC a Display kampaní, které spravujeme. Podrobný reporting je pro nás již samozřejmostí.

marketingové kampaně

Stále více marketingových oddělení často zanedbává řádnou přípravu a vedení svých reklamních kampaní. Ať už se jedná o jedno či více kanálovou kampaň, náš přístup je vždy rize profesionální a naší doménou je zejména podrobná analýza, detailní plánování a kreativní přístup k návrhu i vedení všech jejích součástí. Nejen online vidět je klient.

data-driven marketing

Velmi zajímavá součást digitálního marketingu, která se stává díky rozvoji internetu a celého online prostředí stále více dostupná pro nejrůznější obory podnikání. Implementujeme pro naše klienty data-driven marketing tak, aby pro své marketingové rozhodování měli vždy co nejpodrobnější přehled aktuální poptávky a chování svých zákazníků.

online systémy a e-shopy

Nákup zboží a využívání služeb na internetu se těší u zákazníků stále větší a větší oblibě. Našim klientům tak můžeme nabídnout profesionální návrh, vytvoření, zavedení, či správu nejrůznějších online obchodů a systémů. Neomezujeme se pouze na šablonovitá řešení, naopak se snažíme o maximálně individuální přístup k jednotlivým klientům a jejich potřebám.

eventy

Pořádáme a organizujeme nejrůznější firemní akce a aktivity. Kromě samotného programu pro naše klienty zajistíme vše, co je potřebné k přípravě, konání, bezproblémovému průběhu i úspěšnému ukončení eventu.

fotografie

Mnozí nám jistě dají za pravdu, že dobrá fotografie není jen otázkou drahé techniky. Je nutné zapojit kreativitu a mít i určité umělecké nadání. My díky tomu můžeme našim klientům nabídnout profesionální přístup k nafocení jejich produktového portfolia, reklamních fotek či zdokumentování nějakého eventu. Řídíme se pravidlem, že fotografie je umění.